ORAK

GESKIEDENIS VAN DIE OLIFANTSRIVIER ATLETIEKKLUB

 

ONTSTAAN

 

Die klub is in 1993 gestig met die doel om atletiek, in besonder padwedlope, in die Olifantsriviervallei te bevorder.  Die gebied het begin by Citrusdal in die suide en het al die dorpe noordwaarts ingesluit tot by Lutzville.  Kort na die stigting van die klub het Clanwilliam ‘n klub gestig met Rooibos as hul borg.

 

BESTUUR

 

Tielman Nieuwoudt is as die eerste voorsitter van die klub verkies en het die amp gevul tot in 1997.  Sedertdien is Gerrie Cilliers die voorsitter en is onlangs vir nog ‘n jaar in die amp herkies.  Tans is Arina Cilliers die sektretaresse en Marius Basson die tesourier.

 

LEDETAL

 

Weens die groot gebied wat deur die klub gedek word, is die klub se lede op verskillende dorpe woonagtig, o.a. Lambertsbaai, Klawer, Vredendal, Lutzville, Strandfontein. Die meeste lede was egter woonagtig te Vredendal wat dan ook die hoofdorp van die klub is.  Die ledetal van die klub staan tans op 43 lede.

 

WEDLOPE

 

Sedert 1994 het die klub jaarliks wedlope te Vredendal aangebied.  Gedurende die beginjare van die klub het die wedlope (21,1 en pretloop) saamgeval met die Vredendal se Voedsel en Wynfees gedurende Maart.  Sedert 2002 is daar onder meer ‘n marathon, halfmarathon en 10km saam met die jaarlikse Rittelfees in Oktober aangebied.  Vanaf 2008 – 2014 is slegs ‘n pretloop tydens die Rittelfees aangebied.  Vanaf  2010 bied die klub ‘n 12uur-wedloop aan.  Dit vind elke jaar gedurende die eerste naweek in Julie plaas.

 

Toe die gemeenskap van Lambertsbaai met die idee van ‘n Kreeffees begin het, is die klub genader om ‘n wedloop daar aan te bied.  Die klub het ingestem en sedert 1999 tot 2005 het ons met behulp van borge die wedloop daar aangebied.  Soos in enige ander sport, kan jy niks doen as jy nie die fondse het nie.  Toe die borge onttrek, moes ons ook noodgedwonge ons wedloop kanselleer.

 

 

Ons gee om...

Designed and proudly sponsored by Web Design Worx

Pierre Cornelissen

083 630 8953

spcornelissen@gmail.com